Om De Usynlige

DE USYNLIGE er et samarbejdsprojekt mellem Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS) og Dansk Oplysnings Forbund (DOF) med støtte fra Kulturministeriets Folkeoplysningspulje. 

AKKS repræsenterer ca. 1700 frivillige amatørforeninger, og DOF omfatter omkring 240 aftenskoleforeninger, der arbejder under Folkeoplysningsloven. En stor del af disse er særligt orienterede mod de musisk-kulturelle aktiviteter og fagområder.

Målet er at inspirere kultur- og aftenskoleforeningerne til at gå sammen om at øge den politiske bevågenhed på den lokalt forankrede kultur og sætte området på den lokalpolitiske dagsorden i gensidig dialog!

Udskriv

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof